Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.15

Verš

sakala jagate more kare vidhi-bhakti
vidhi-bhaktye vraja-bhāva pāite nāhi śakti

Synonyma

sakala — všude; jagate — ve vesmíru; more — Mně; kare — konají; vidhi-bhakti — usměrněnou oddanou službu; vidhi-bhaktye — usměrněnou oddanou službou; vraja-bhāva — pocity obyvatel Vradži; pāite — dosáhnout; nāhi — ne; śakti — síla.

Překlad

„Všude na světě Mne lidé uctívají podle nařízení písem. Pouhým následováním usměrňujících pravidel ale nelze dosáhnout láskyplných citů oddaných z Vradžabhúmi.“