Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.73

Verš

tāre kahe — kene kara kutarkānumāna
śāstra-viruddhārtha kabhu nā haya pramāṇa

Synonyma

tāre — jemu; kahe — člověk řekne; kene — proč; kara — vytváříš; ku-tarka — chybného argumentu; anumāna — domněnku; śāstra-viruddha — v rozporu s písmy; artha — význam; kabhu — kdykoliv; — ne; haya — je; pramāṇa — důkaz.

Překlad

Takovému pomýlenému člověku můžeme odpovědět: „Proč se oháníš takovou chybnou logikou? Žádná interpretace nemůže být nikdy přijata jako důkaz, je-li v rozporu se závěry písem.“