Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.20

Verš

atha vā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat

Synonyma

atha — nebo; bahunā — mnoho; etena — s tímto; kim — jaký užitek; jñātena — když je známo; tava — tebou; arjuna — ó Arjuno; viṣṭabhya — prostupující; aham — Já; idam — tento; kṛtsnam — celý; eka-aṁśena — jednou částí; sthitaḥ — spočívající; jagat — vesmír.

Překlad

(Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇa, řekl:) „Co ti mám ještě říci? Svou jedinou úplnou částí prostupuji celým tímto vesmírným projevem.“

Význam

Tento verš vyslovil Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, v Bhagavad-gītě (10.42), když Arjunovi popisoval své energie.