Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.108

Verš

e saba siddhānta tumi jāna bhāla-mate
tabu pūrva-pakṣa kara āmā cālāite

Synonyma

e — tyto; saba — všechny; siddhānta — závěry; tumi — ty; jāna — znáš; bhāla-mate — dobře; tabu — přesto; pūrva-pakṣa — námitku; kara — vznášíš; āmā — mně; cālāite — způsobit zbytečnou úzkost.

Překlad

„Ty moc dobře znáš všechny tyto závěry písem, ale vymýšlíš logické argumenty jen proto, abys mě rozrušil.“

Význam

Sečtělý člověk, který zevrubně prostudoval písma, se nezdráhá přijmout Śrī Kṛṣṇu jako Nejvyšší Osobnost Božství. Když se začne o této věci přít, dělá to určitě jen proto, aby rozrušil mysli svých odpůrců.