Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.100

Verš

ei chaya-rūpe haya ananta vibheda
ananta-rūpe eka-rūpa, nāhi kichu bheda

Synonyma

ei — těchto; chaya-rūpe — v šesti podobách; haya — je; ananta — neomezená; vibheda — různorodost; ananta-rūpe — v neomezených podobách; eka-rūpa — jedna podoba; nāhi — není; kichu — jakýkoliv; bheda — rozdíl.

Překlad

„Těchto šest druhů podob se projevuje v neomezeném počtu obměn. Třebaže je jich mnoho, jsou všechny jednou; není mezi nimi rozdílu.“

Význam

Osobnost Božství se projevuje v šesti různých podobách: (1) prābhava, (2) vaibhava, (3) zmocněné inkarnace, (4) částečné inkarnace, (5) dětství a (6) chlapectví. Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa, jehož trvalou podobou je mládí, si užívá svých transcendentálních sklonů prostřednictvím zábav v těchto šesti podobách. Těchto šest kategorií čítá neomezené množství podob Osobnosti Božství. Jīvy neboli živé bytosti jsou odlišené, avšak nedílné části Pána. To vše jsou projevy rozmanitosti Pána, Nejvyšší Osobnosti Božství, jemuž se nikdo nevyrovná.