Skip to main content

Synonyma

bāra chaya
šestkrát — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.149
chaya
šesti — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.9
šest — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.43, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.3, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.149, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.161, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.210, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.83
6 — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.80
ei chaya-rūpe
v těchto šesti podobách — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.32
chaya vatsara
šest let — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.38, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.23, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.246
celých šest let — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.35
šest let. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.285
nepřetržitě šest let — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.240
chaya-ṛtu
šesti ročních období — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.238
chaya-rūpe
v šesti podobách — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.99, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.100
pāṅca-chaya
pět nebo šest — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.49
ei chaya
všech těchto šest — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.145
těchto šesti — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.3-4
chaya-jana
šest osob — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.150
chaya vibheda
je tedy šest druhů. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.155
chaya prakāra
šest druhů. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.158
chaya-śata
šest set — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.388
pāṅca-chaya jane
pět nebo šest osob. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.276
chaya mata
šest různých tezí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.53
chaya darśana haite
z těchto šesti filosofických podstat — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.56
hāta pāṅca-chaya
na pět až šest loktů (jeden loket je přibližně 45 centimetrů) — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.64
pāṅca chaya
pět nebo šest druhů. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.214
pět až šest — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.204
chāyā
ochrana — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.8
stínem — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.34
Chāyā, další manželka boha Slunce — Śrīmad-bhāgavatam 6.6.41
stín — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.59, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.30
Chāyā — Śrīmad-bhāgavatam 8.13.8
útočištĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.11
jejichž stín — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.11
ve stínu — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.6
stíny — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.5
chāyā-ātapau
útočišti všech, kteří trpí nevědomostí — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.27
pada-chāyā
stín nohou — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.230
chāyā-sītām
iluzorní podobu matky Sīty — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.211-212
chāyā-sītā
iluzorní podoba Sīty — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.211-212