Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.99

Verš

kiśora-svarūpa kṛṣṇa svayaṁ avatārī
krīḍā kare ei chaya-rūpe viśva bhari’

Synonyma

kiśora-svarūpa — jehož skutečným rysem je mládí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; svayam — samotný; avatārī — zdroj všech inkarnací; krīḍā kare — hraje; ei — těchto; chaya-rūpe — v šesti podobách; viśva — vesmíry; bhari' — udržující.

Překlad

„Původní Pán a zdroj všech inkarnací je věčný mladík, Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa. Aby ustanovil svoji nadvládu po celém vesmíru, expanduje se v těchto šesti kategoriích podob.“