Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.291

Verš

lukāilā dui bhuja rādhāra agrete
bahu yatna kailā kṛṣṇa, nārila rākhite

Synonyma

lukāilā — skryl; dui — dvě; bhuja — paže; rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; agrete — před; bahu — hodně; yatna — snahy; kailā — vynaložil; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; nārila — nemohl; rākhite — udržet.

Překlad

Před Śrīmatī Rādhārāṇī však musel Śrī Kṛṣṇa ty další dvě paže skrýt. Snažil se, co Mu síly stačily, aby si před Ní své čtyři ruce udržel, ale vůbec Mu to nešlo.