Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.290

Verš

rādhā dekhi’ kṛṣṇa tāṅre hāsya karite
sei catur-bhuja mūrti cāhena rākhite

Synonyma

rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; dekhi' — když viděl; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tāṅre — z Ní; hāsya — žert; karite — udělat; sei — tuto; catuḥ-bhuja — čtyřrukou; mūrti — podobu; cāhena — chtěl; rākhite — ponechat si.

Překlad

Když Pán Kṛṣṇa uviděl Rādhārāṇī, chtěl Ji poškádlit tím, že si ponechá čtyřrukou podobu.