Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.261

Verš

ei saba mora nindā-aparādha haite
āmi nā laoyāile bhakti, nā pāre la-ite

Synonyma

ei saba — ti všichni; mora — Mě; nindā — pomluva; aparādha — přestupek; haite — od; āmi — Já; — ne; laoyāile — když je přiměji, aby přijali; bhakti — oddanou službu; — ne; pāre — schopni; la-ite — přijmout.

Překlad

„Pokud je nepřiměji k přijetí oddané služby, sami toho kvůli svým pomluvám nebudou schopni.“