Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.65

Verš

‘brāhmaṇa-patnīra bhartāra haste deha dāna’
śabda śunitei haya dvitīya-bhartā jñāna

Synonyma

brāhmaṇa-patnīra — manželky brāhmaṇy; bhartāra — manžela; haste — do ruky; deha — dej; dāna — milodar; śabda — tato slova; śunite-i — slyšet; haya — je; dvitīya-bhartā — další manžel; jñāna — poznání.

Překlad

„Pokud někdo řekne: ,Tento milodar dej do ruky manžela brāhmaṇovy manželky,̀ budeme si po vyslechnutí takových rozporuplných slov myslet, že brāhmaṇova manželka má ještě dalšího manžela.“