Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.93

Verš

jaya jaya dhvani haila sakala bhuvana
camatkāra haiyā loka bhāve mane mana

Synonyma

jaya jaya — sláva; dhvani — zvuk; haila — byl; sakala — všechny; bhuvana — světy; camatkāra — úžasný; haiyā — stávající se; loka — všichni lidé; bhāve — stav; mane mana — v jejich myslích.

Překlad

Všichni lidé tak během zatmění měsíce pronášeli Hare Kṛṣṇa mahā-mantru a jejich mysli byly ohromené.