Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.68

Verš

lokera nistāra-hetu karena cintana
kemate e saba lokera ha-ibe tāraṇa

Synonyma

lokera — všech lidí; nistāra-hetu — za účelem osvobození; karena — činí; cintana — přemýšlení; kemate — jak; e — těchto; saba — všech; lokera — lidí; ha-ibe — stane se; tāraṇa — osvobození.

Překlad

Když viděl podmínky, v jakých se celý svět nacházel, začal vážně přemýšlet o tom, jak všechny tyto lidi vysvobodit ze spárů māyi.