Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.69

Verš

kṛṣṇa avatari’ karena bhaktira vistāra
tabe ta’ sakala lokera ha-ibe nistāra

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; avatari' — když sestoupí; karena — činí; bhaktira — oddané služby; vistāra — šíření; tabe — potom; ta' — jistě; sakala — všech; lokera — lidí; ha-ibe — bude; nistāra — osvobození.

Překlad

Śrīla Advaita Ācārya uvažoval: „Jedině když samotný Kṛṣṇa sestoupí, aby šířil oddanou službu, budou moci všichni lidé získat osvobození.“

Význam

Stejně jako odsouzený člověk může být osvobozen zvláštní milostí nejvyššího výkonného představitele, prezidenta či krále, tak i odsouzené lidi Kali-yugy může osvobodit jedině samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nebo osoba zvláště k tomu zmocněná. Śrīla Advaita Ācārya Prabhu si přál, aby samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, sestoupil a vysvobodil pokleslé duše tohoto věku.