Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.20

Verš

phālguna-pūrṇimā-sandhyāya prabhura janmodaya
sei-kāle daiva-yoge candra-grahaṇa haya

Synonyma

phālguna-pūrṇimā — úplňku v měsíci Phālguna; sandhyāya — navečer; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; janma-udaya — v čase Jeho zrození; sei-kāle — v tom okamžiku; daiva-yoge — shodou okolností; candra-grahaṇa — zatmění měsíce; haya — nastává.

Překlad

Toho večera za úplňku v měsíci Phālguna, kdy se Pán narodil, došlo shodou okolností také k zatmění měsíce.