Skip to main content

Bg. 9.24

Verš

ahaṁ hi sarva-yajñānāṁ
bhoktā ca prabhur eva ca
na tu mām abhijānanti
tattvenātaś cyavanti te

Synonyma

aham — Já; hi — jistě; sarva — všech; yajñānām — obětí; bhoktā — poživatel; ca — a; prabhuḥ — Pán; eva — také; ca — a; na — ne; tu — ale; mām — Mě; abhijānanti — znají; tattvena — v pravdě; ataḥ — proto; cyavanti — klesají; te — oni.

Překlad

Já jsem jediným poživatelem a Pánem všech obětí. A ti, kdo neznají Mou pravou, transcendentální povahu, následně klesají.

Význam

Zde se jasně říká: je mnoho druhů obětí, které doporučují Vedy, ale všechny tyto yajñi jsou určeny k uspokojení Nejvyššího Pána. Yajña znamená Viṣṇu. Ve třetí kapitole Bhagavad-gīty bylo jasně řečeno, že každý má pracovat pouze pro uspokojení Yajñi, Viṣṇua. Dokonalá forma lidské civilizace, zvaná varṇāśrama-dharma, má uspokojení Viṣṇua za svůj prvořadý cíl. Proto Kṛṣṇa v tomto verši říká: “Mně patří požitky ze všech obětí, neboť Já jsem Nejvyšší Pán.” Méně inteligentní jedinci, kteří o této skutečnosti nevědí, však uctívají polobohy, aby získali dočasný prospěch. Proto klesají na úroveň hmotného bytí a nedosahují kýženého cíle života. Má-li však někdo libovolnou hmotnou touhu, měl by se za její splnění raději modlit k Nejvyššímu Pánu (i když je pravda, že to není čistá oddanost). Tak dosáhne vytouženého výsledku.