Skip to main content

Bg. 9.23

Verš

ye ’py anya-devatā-bhaktā
yajante śraddhayānvitāḥ
te ’pi mām eva kaunteya
yajanty avidhi-pūrvakam

Synonyma

ye — ti, kdo; api — také; anya — jiných; devatā — bohů; bhaktāḥ — oddaní; yajante — uctívají; śraddhayā anvitāḥ — s vírou; te — oni; api — také; mām — Mě; eva — pouze; kaunteya — ó synu Kuntī; yajanti — uctívají; avidhi-pūrvakam — nesprávným způsobem.

Překlad

Ó synu Kuntī! Ti, kdo jsou oddáni jiným bohům a s vírou je uctívají, ve skutečnosti uctívají jen Mě, ale nesprávným způsobem.

Význam

Kṛṣṇa říká: “Ti, kdo se věnují uctívání polobohů, nejsou příliš inteligentní, třebaže je toto uctívání nepřímo určeno Mně.” Když například člověk lije vodu na listy a větve stromu, aniž by zaléval kořen, dělá to bez dostatečného poznání či dodržování jistých usměrňujících zásad. Způsob, jak sloužit různým částem těla, je zase dodávat potravu žaludku. Polobozi jsou takříkajíc různými úředníky a vedoucími osobnostmi ve vládě Nejvyššího Pána. Je třeba se řídit zákony, které stanovila vláda, nikoliv jednotliví úředníci či vedoucí představitelé. Každý má uctívat pouze Nejvyššího Pána; to automaticky uspokojí Jeho různé úředníky a vedoucí osobnosti. Ti jednají jako zástupci vlády a dávat jim úplatky je nezákonné. To je zde řečeno výrazem avidhi-pūrvakam. Jinými slovy — Kṛṣṇa neschvaluje uctívání polobohů, jež je zbytečné.