Skip to main content

Bg. 9.22

Verš

ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham

Synonyma

ananyāḥ — nemající žádný jiný cíl; cintayantaḥ — soustřeďující se; mām — na Mě; ye — ti, kdo; janāḥ — osoby; paryupāsate — náležitě uctívají; teṣām — jejich; nitya — vždy; abhiyuktānām — neochvějných v oddanosti; yoga — potřebné; kṣemam — ochranu; vahāmi — přináším; aham — Já.

Překlad

Ale těm, kteří Mě vždy uctívají s výlučnou oddaností a rozjímají o Mé transcendentální podobě, přináším to, co potřebují, a chráním to, co mají.

Význam

Ten, kdo nedokáže žít ani na okamžik bez vědomí Kṛṣṇy, nemůže jinak než myslet na Kṛṣṇu dvacet čtyři hodin denně. Je při tom zaměstnaný oddanou službou formou naslouchání, opěvování, vzpomínání, věnování modliteb, uctívání, sloužení lotosovým nohám Pána, poskytování jiných služeb, pěstování přátelství a úplného odevzdání se Pánu. Všechny tyto činnosti jsou příznivé a plné duchovních sil, jež oddaného přivádějí k dokonalosti v seberealizaci, kdy jeho jedinou touhou je mít společnost Nejvyšší Osobnosti Božství. Není pochyb o tom, že takový oddaný bez potíží Pána dosahuje. To se nazývá yoga. Díky Pánově milosti se nikdy nevrátí k hmotnému životu. Kṣema vyjadřuje milostivou ochranu poskytovanou Pánem. Pán pomáhá oddanému nabýt prostřednictvím yogy vědomí Kṛṣṇy, a když si je oddaný vědom Kṛṣṇy plně, Pán ho chrání před poklesnutím na úroveň strastiplného podmíněného života.