Skip to main content

Bg. 8.1

Verš

arjuna uvāca
kiṁ tad brahma kim adhyātmaṁ
kiṁ karma puruṣottama
adhibhūtaṁ ca kiṁ proktam
adhidaivaṁ kim ucyate

Synonyma

arjunaḥ uvāca — Arjuna pravil; kim — co; tat — to; brahma — Brahman; kim — co; adhyātmam — vlastní já; kim — co; karma — činnosti s vidinou jejich plodů; puruṣa-uttama — ó Nejvyšší Osobo; adhibhūtam — hmotný projev; ca — a; kim — co; proktam — nazývá se; adhidaivam — polobozi; kim — co; ucyate — je zváno.

Překlad

Arjuna se otázal: Ó můj Pane, Nejvyšší Osobo, prosím vysvětli mi: Co je Brahman? Co je vlastní já? Co jsou činnosti s touhou po jejich plodech? Co je tento hmotný projev? A kdo jsou polobozi?

Význam

V této kapitole Pán odpovídá na různé Arjunovy otázky, z nichž první zní: “Co je Brahman?” Dále popisuje karmu (činnosti s touhou po jejich plodech), oddanou službu ve spojení se zásadami yogy a oddanou službu v její čisté podobě. Śrīmad-Bhāgavatam uvádí, že Nejvyšší Absolutní Pravda je známa pod jmény Brahman, Paramātmā a Bhagavān. Pod názvem Brahman je navíc uváděna také živá bytost, individuální duše. Arjuna se rovněž dotazuje na ātmu. Podle védského slovníku se slovo ātmā týká mysli, duše, těla a také smyslů.

Arjuna oslovil Nejvyššího Pána Puruṣottamo, Nejvyšší Osobo. To značí, že tyto otázky nepoložil pouze příteli, ale Nejvyšší Osobnosti—věděl, že Śrī Kṛṣṇa je nejvyšší autorita, která mu může odpovědět s konečnou platností.