Skip to main content

Bg. 5.25

Verš

labhante brahma-nirvāṇam
ṛṣayaḥ kṣīṇa-kalmaṣāḥ
chinna-dvaidhā yatātmānaḥ
sarva-bhūta-hite ratāḥ

Synonyma

labhante — dosahují; brahma-nirvāṇam — osvobození na úrovni Nejvyššího; ṛṣayaḥ — ti, kdo jsou činní ve svém nitru; kṣīṇa-kalmaṣāḥ — kdo jsou prosti hříchů; chinna — kteří strhli; dvaidhāḥ — dvojnost; yata-ātmānaḥ — poznávající vlastní já; sarva-bhūta — pro všechny živé bytosti; hite — dobročinnosti; ratāḥ — věnující se.

Překlad

Ti, kdo jsou povzneseni nad protiklady, jež vyvstávají z pochyb, jejichž mysl je obrácena dovnitř, kdo neustále jednají pro blaho všech živých bytostí a jsou prosti hříchů, dosahují osvobození na úrovni Nejvyššího.

Význam

Pro blaho všech živých bytostí jedná jen ten, kdo si je plně vědom Kṛṣṇy. Zná-li někdo Kṛṣṇu coby zdroj všeho a jedná-li s tímto vědomím, pak pracuje pro všechny. Lidstvo trpí kvůli zapomenutí na to, že Kṛṣṇovi patří všechen požitek, že je svrchovaným vlastníkem všeho a nejlepším přítelem každého. Probouzet toto vědomí v celé společnosti je tedy tou největší, prvotřídní dobročinností. V ní nemůže být někdo zapojen, aniž by byl osvobozený na úrovni Nejvyššího. Ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, nemá žádné pochyby o Kṛṣṇově svrchovanosti, protože je zcela oproštěn od všech hříchů. To je stav božské lásky.

Každý, kdo pouze pečuje o hmotný blahobyt společnosti, nemůže nikomu skutečně pomoci. Dočasné zmírnění utrpení povrchního těla a mysli živou bytost neuspokojí. Pravou příčinu jejích potíží v těžkém boji o přežití lze nalézt v jejím zapomnění na vztah, který má s Nejvyšším Pánem. Když si je někdo plně vědom svého vztahu s Kṛṣṇou, je osvobozenou duší, třebaže setrvává v hmotné schránce.