Skip to main content

Bg. 18.27

Verš

rāgī karma-phala-prepsur
lubdho hiṁsātmako ’śuciḥ
harṣa-śokānvitaḥ kartā
rājasaḥ parikīrtitaḥ

Synonyma

rāgī — velmi poután; karma-phala — plod práce; prepsuḥ — toužící po; lubdhaḥ — chamtivý; hiṁsā-ātmakaḥ — vždy zlovolný; aśuciḥ — nečistý; harṣa-śoka-anvitaḥ — podléhající radosti a žalu; kartā — konatel; rājasaḥ — na úrovni kvality vášně; parikīrtitaḥ — je prohlášen.

Překlad

O konateli, který je poután k práci a jejím plodům, jichž si touží užívat, který je chamtivý, vždy zlovolný, nečistý a podléhá radosti a žalu, je řečeno, že je na úrovni kvality vášně.

Význam

Někdo přehnaně lpí na určité práci nebo jejím výsledku, protože je příliš poután k materialismu či domovu, manželce a dětem. Nepřeje si docílit vyšší úrovně života. Snaží se pouze zařídit, aby tento svět byl po hmotné stránce co nejpohodlnější. Obvykle je velmi chamtivý a myslí si, že vše, čeho dosáhl, je trvalé a nikdy o to nepřijde. Vůči druhým je zlovolný, a aby uspokojil smysly, je ochotný dopustit se jakékoliv špatnosti. Proto je nečistý. Nedbá na to, zda vydělává čistým nebo nečistým způsobem. Září štěstím, když je ve své práci úspěšný, a je velmi nešťastný v případě neúspěchu. Takový je konatel na úrovni kvality vášně.