Skip to main content

Bg. 18.21

Verš

pṛthaktvena tu yaj jñānaṁ
nānā-bhāvān pṛthag-vidhān
vetti sarveṣu bhūteṣu
taj jñānaṁ viddhi rājasam

Synonyma

pṛthaktvena — vzhledem k rozdělení; tu — ale; yat — které; jñānam — poznání; nānā-bhāvān — rozmanité stavy bytí; pṛthak-vidhān — odlišné; vetti — zná; sarveṣu — ve všech; bhūteṣu — živých bytostech; tat — to; jñānam — poznání; viddhi — věz, že patří; rājasam — ke kvalitě vášně.

Překlad

O poznání, že v každém odlišném těle je jiný druh živé bytosti, bys měl vědět, že patří ke kvalitě vášně.

Význam

Pojetí, že hmotné tělo je živá bytost a že se zánikem těla zaniká i vědomí, patří ke kvalitě vášně. Podle tohoto poznání se od sebe těla navzájem liší proto, že mají vyvinuté různé druhy vědomí; neexistuje však prý žádná samostatná duše, která vědomí projevuje. Samotné tělo je údajně duše a neexistuje jiná duše, která by ho převyšovala. Podle tohoto poznání je vědomí dočasné. Vyskytuje se i názor, že neexistují individuální duše, ale jen jedna všeprostupující duše, která oplývá poznáním, a že tělo je projevem dočasné nevědomosti. Také se říká, že mimo tělo neexistují žádná individuální ani nejvyšší duše, které by mu byly nadřazeny. Všechna tato pojetí pocházejí z kvality vášně.