Skip to main content

Bg. 11.18

Verš

tvam akṣaraṁ paramaṁ veditavyaṁ
tvam asya viśvasya paraṁ nidhānam
tvam avyayaḥ śāśvata-dharma-goptā
sanātanas tvaṁ puruṣo mato me

Synonyma

tvam — Ty; akṣaram — neměnný; paramam — nejvyšší; veditavyam — mající být poznán; tvam — Ty; asya — tohoto; viśvasya — vesmíru; param — nejvyšší; nidhānam — základ; tvam — Ty; avyayaḥ — nevyčerpatelné povahy; śāśvata-dharma-goptā — udržovatel věčného náboženství; sanātanaḥ — věčný; tvam — Ty; puruṣaḥ — Nejvyšší Osobnost; mataḥ me — to je mé mínění.

Překlad

Jsi nejvyšší a prvotní cíl. Jsi konečné místo spočinutí celého tohoto vesmíru, Tvé existence neubývá a jsi také nejstarší. Jsi Osobnost Božství, udržovatel věčného náboženství. To je mé mínění.