Skip to main content

Bg. 11.17

Verš

kirīṭinaṁ gadinaṁ cakriṇaṁ ca
tejo-rāśiṁ sarvato dīptimantam
paśyāmi tvāṁ durnirīkṣyaṁ samantād
dīptānalārka-dyutim aprameyam

Synonyma

kirīṭinam — helmicemi; gadinam — kyji; cakriṇam — disky; ca — také; tejaḥ-rāśim — záře; sarvataḥ — na všech stranách; dīpti-mantam — oslňující; paśyāmi — vidím; tvām — Tebe; durnirīkṣyam — obtížné se dívat; samantāt — všude; dīpta-anala — planoucí oheň; arka — slunce; dyutim — sluneční záře; aprameyam — nezměrná.

Překlad

Je těžké se na tvou podobu dívat, protože do všech stran šíří oslnivý jas podobný planoucímu ohni či nezměrné záři slunce. Přesto vidím tuto zářící podobu všude, ozdobenou různými korunami, kyji a disky.