Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 18.36

Текст

сукхам тв ида̄нӣм три-видхам
шр̣н̣у ме бхаратарш̣абха
абхя̄са̄д рамате ятра
дух̣кха̄нтам ча нигаччхати

Дума по дума

сукхам – щастие; ту – но; ида̄нӣм – сега; три-видхам – за три вида; шр̣н̣у – чуй; ме – от мен; бхарата-р̣ш̣абха – о, най-добър сред Бха̄ратите; абхя̄са̄т – като практикува; рамате – се наслаждава; ятра – където; дух̣кха – на страданията; антам – края; ча – също; нигаччхати – достига.

Превод

О, най-добър сред Бха̄ратите, сега те моля да чуеш за трите вида щастие, на които се наслаждава обусловената душа и с чиято помощ понякога се освобождава от страданията.

Коментар

Обусловената душа непрекъснато опитва да се наслаждава на материално щастие. Така тя дъвче вече сдъвканото. Но понякога успява да се измъкне от материалното оплитане чрез общуване с велика душа. С други думи, обусловената душа постоянно се занимава с някакво сетивно наслаждение, но когато с помощта на благоприятно общуване разбере, че това е само повторение на едно и също нещо, и пробуди своето истинско Кр̣ш̣н̣а съзнание, тя понякога успява да се освободи от това т.нар. щастие.