Skip to main content

Bg. 14.8

Verš

tamas tv ajñāna-jaṁ viddhi
mohanaṁ sarva-dehinām
pramādālasya-nidrābhis
tan nibadhnāti bhārata

Synonyma

tamaḥ — kvalita temnoty; tu — ale; ajñāna-jam — zrodená z nevedomosti; viddhi — vedz; mohanam — klam; sarva-dehinām — všetkých vtelených bytostí; pramāda — pomätenosť; ālasya — nezáujem; nidrābhiḥ — a spánok; tat — tá; nibadhnāti — púta; bhārata — ó, potomok Bharatov.

Překlad

Vedz, ó, potomok Bharatov, že kvalita temnoty zrodená z nevedomosti je strojcom klamu všetkých vtelených živých bytostí. Jej výsledkami sú pomätenosť, lenivosť a spánok, pútajúce podmienenú dušu.

Význam

Slovo tu má v tomto verši zvláštny význam. Naznačuje, že kvalita nevedomosti je veľmi zvláštnou kvalifikáciou vtelenej duše. Kvalita nevedomosti je pravým opakom kvality dobra. V kvalite dobra môže človek pestovaním poznania pochopiť pravú podstatu vecí, zatiaľ čo v kvalite nevedomosti je to úplne nemožné. Všetci, ktorí sú v zajatí nevedomosti, zošalejú, a šialenci nemôžu vidieť veci také, aké sú. Namiesto toho, aby robili pokroky, klesajú. Definíciu kvality nevedomosti môžeme nájsť vo Vedach. Vastu-yāthātmya-jñānāvarakaṁ viparyaya-jñana-janakaṁ tamaḥ: V kvalite nevedomosti nemôžeme vidieť skutočnú podstatu vecí. Každý môže napríklad vidieť, že jeho otec zomrel, že každý umiera a že aj on raz zomrie. Aj jeho deti zomrú. Smrť je istá. A napriek tomu ľudia ťažko pracujú ako šialenci a zhromažďujú peniaze vo dne v noci, bez najmenšieho záujmu o večnú dušu. To je šialenstvo. Vo svojom šialenstve sa odmietajú zaujímať o duchovné poznanie. Takí ľudia sú leniví, a ak sa im naskytne príležitosť dozvedieť sa niečo o duchovnom poznaní, nejavia záujem. Nie sú tak činní ako ľudia spútaní kvalitou vášne. Iným znakom osoby situovanej v kvalite nevedomosti je, že spí viac než je nutné. Šesťhodinový spánok stačí, no človek v nevedomosti spí najmenej desať až dvanásť hodín denne. Taký človek prepadá omamným látkam a spánku a vždy je skľúčený. To sú príznaky osoby umiestnenej v kvalite nevedomosti.