Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 14.8

Текст

тамас тв агя̄на-джам виддхи
моханам сарва-дехина̄м
прама̄да̄лася-нидра̄бхис
тан нибадхна̄ти бха̄рата

Дума по дума

тамах̣гун̣ата на невежеството; ту – но; агя̄на-джам – породена от невежество; виддхи – знай; моханам – заблуда; сарва-дехина̄м – на въплътените; прама̄да – с безумие; а̄лася – леност; нидра̄бхих̣ – и спане; тат – това; нибадхна̄ти – обвързва; бха̄рата – о, сине на Бхарата.

Превод

О, сине на Бхарата, знай, че гун̣ата на мрака, родена от невежество, заблуждава въплътените живи същества. Проявленията на тази гун̣а са безумие, леност и сън и те обвързват обусловената душа.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Специфичната употреба на думата ту в този стих заслужава особено внимание. Тя посочва, че гун̣ата на невежеството е присъщо качество на въплътената душа. Гун̣ата на невежеството е коренна противоположност на гун̣ата на доброто. В гун̣ата на доброто човек притежава знание и може да разбере кое какво е, а в гун̣ата на невежеството е точно обратното. Под влияние на тази гун̣а всеки обезумява, а един безумец не може да разбере кое какво е. Вместо да се развива, той деградира. Във Ведите има определение за гун̣ата на невежеството. Васту-я̄тха̄тмя-гя̄на̄варакам випаряя-гя̄на-джанакам тамах̣ – под омаята на невежеството човек не разбира нещата такива, каквито са. Например всеки може да разбере, че щом дядо му е умрял, той също ще умре; човек е смъртен. Децата, които зачева, също ще умрат. Смъртта е нещо сигурно. Въпреки това хората бясно трупат пари, работят непосилно ден и нощ, без да ги е грижа за вечната душа. Това е безумие. В своето безумие те не желаят да разберат природата на духа. Такива хора са много мързеливи. Когато им се предлага духовно знание, те не проявяват никакъв интерес. На тях дори им липсва този стремеж към дейност, характерен за хората, управлявани от гун̣ата на страстта. Друг белег на затъналия в гун̣ата на невежеството е, че той спи повече от необходимото. Шест часа сън са напълно достатъчни, но човекът в гун̣ата на невежеството спи поне десет или дванайсет часа дневно. Той изглежда постоянно мрачен и потиснат, склонен да приема опиати и да спи. Такива са признаците на хората, обусловени от гун̣ата на невежеството.