Skip to main content

Bg. 14.7

Verš

rajo rāgātmakaṁ viddhi
tṛṣṇā-saṅga-samudbhavam
tan nibadhnāti kaunteya
karma-saṅgena dehinam

Synonyma

rajaḥ — kvalita vášne; rāga-ātmakam — rodiaca sa z túžby; viddhi — vedz; tṛṣṇā — prahnutie; saṅga — stykom; samudbhavam — vzniká; tat — to; nibadhnāti — pútaný; kaunteya — ó, syn Kuntī; karma-saṅgena — spojené s plodonosnými činmi; dehinam — vtelený.

Překlad

Kvalita vášne sa rodí z nekonečných žiadostí a túžob, ó, syn Kuntī, a preto je vtelená živá bytosť pútaná k hmotným plodonosným činnostiam.

Význam

Kvalita vášne je charakterizovaná príťažlivosťou medzi mužom a ženou. Žena je priťahovaná k mužovi a muž k žene. Tento vzťah náleží do kvality vášne. Keď sa táto kvalita zvýši, zvýši sa aj túžba po hmotnom pôžitku a uspokojovaní zmyslov. Človek v kvalite vášne nachádza uspokojenie v spoločenskom alebo národnom uznaní, v šťastnej rodine, dobrých deťoch, žene a domove. To všetko sú plody kvality vášne. Ten, kto túži po týchto veciach, musí ťažko pracovať. Preto tu Kṛṣṇa jasne hovorí, že akonáhle sa človek dostane do styku s plodmi svojich skutkov, je týmito činmi pútaný. Aby uspokojil svoju ženu, deti a spoločnosť a aby si zachoval svoju dobrú povesť, musí pracovať. Preto sa celý hmotný svet nachádza viac-menej v kvalite vášne. Moderná civilizácia sa považuje za pokrokovú v medziach kvality vášne. Kedysi sa však miera pokroku pohybovala v medziach kvality dobra. Ak ani tí, ktorí sa nachádzajú v kvalite dobra, nedosiahnu oslobodenie, čo potom povedať o ľuďoch v kvalite vášne?