Skip to main content

Bg. 12.3-4

Verš

ye tv akṣaram anirdeśyam
avyaktaṁ paryupāsate
sarvatra-gam acintyaṁ ca
kūṭa-stham acalaṁ dhruvam
sanniyamyendriya-grāmaṁ
sarvatra sama-buddhayaḥ
te prāpnuvanti mām eva
sarva-bhūta-hite ratāḥ

Synonyma

ye — tí, ktorí; tu — ale; akṣaram — nevnímateľné zmyslami; anirdeśyam — neurčité; avyaktam — neprejavené; paryupāsate — plne sa venovať uctievaniu; sarvatra-gam — všadeprítomné; acintyam — nepochopiteľné; ca — tiež; kūṭa-stham — nemenné; acalam — nehybné; dhruvam — pevné; sanniyamya — ovládajúci; indriya-grāmam — všetky zmysly; sarvatra — všade; sama-buddhayaḥ — konať rovnako; te — oni; prāpnuvanti — dosiahnu; mām — Mňa; eva — zaiste; sarva-bhūta-hite — pre blaho všetkých živých tvorov; ratāḥ — zapojení.

Překlad

No aj tí, ktorí uctievajú neprejavené, zmyslami nepostihnuteľné, všeprestupujúce, nepochopiteľné, nemenné, pevné, nehybné — neosobné poňatie Absolútnej Pravdy — ovládaním zmyslov a tým, že s každým konajú rovnako, pracujúc pre blaho všetkých, Ma nakoniec dosiahnu.

Význam

Ľudia, ktorí neuctievajú Najvyššieho Boha, Kṛṣṇu, priamo, ale snažia sa dosiahnuť ten istý cieľ nepriamou cestou, dospejú nakoniec tiež k najvyššiemu cieľu, Śrī Kṛṣṇovi. „Po mnohých narodeniach taký múdry muž vyhľadá útočisko u Mňa, pretože zistí, že Vāsudeva je všetko.“ Keď po mnohých narodeniach získa človek úplné poznanie, odovzdá sa Kṛṣṇovi. Ak sa chce priblížiť k Bohu metódou, o ktorej sa hovorilo v tomto verši, musí ovládať svoje zmysly, slúžiť všetkým a starať sa o blaho všetkých živých bytostí. Z toho vyplýva, že sa človek musí obrátiť na Kṛṣṇu, inak nedosiahne úplnú realizáciu. Často musí prejsť ťažkým odriekaním, než sa mu odovzdá úplne.

Aby sme mohli vnímať Naddušu v individuálnej duši, musíme skoncovať so všetkými zmyslovými aktivitami, ako je načúvanie, pozeranie sa, ochutnávanie, práca apod., a tak dospejeme k poznaniu, že Najvyššia Duša je všadeprítomná. Akonáhle si to človek uvedomí, nezávidí nijakej živej bytosti a nerobí rozdiely medzi človekom a zvieraťom, pretože vidí iba dušu, a nie vonkajší obal. No pre obyčajného človeka je táto metóda neosobnej realizácie veľmi ťažká.