Skip to main content

ТЕКСТ 14

ВІРШ 14

Текст

Текст

сарва кла-кта манйе
бхават ча йад-априйам
сапло йад-вае локо
вйор ива гханвали
сарвам̇ ка̄ла-кр̣там̇ манйе
бгавата̄м̇ ча йад-апрійам
сапа̄ло йад-ваш́е локо
ва̄йор іва
ґгана̄валіх̣

Пословный перевод

Послівний переклад

сарвам — все это; кла-ктам — сделано неодолимым временем; манйе — я думаю; бхаватм ча — для вас также; йат — что бы ни; априйам — отвратительно; са-пла — с правителями; йат-вае — во власти этого времени; лока — каждый на всех планетах; вайо — ветер несет; ива — как; гхана-вали — цепь облаков.

сарвам  —  усе це; ка̄ла-кр̣там  —  що зробив нездоланний час; манйе  —  я вважаю; бгавата̄м ча  —  для вас теж; йат  —  усе, що; апрійам  —  огидно; са-па̄лах̣  —  із правителями; йат-ваш́е  —  підвладні часові; локах̣  —  кожен на будь-якій з планет; вайох̣  —  вітер приносить; іва  —  наче; ґгана-а̄валіх̣  —  низку хмар.

Перевод

Переклад

Я полагаю, что все это происходит под влиянием неотвратимого времени, которое управляет каждым на всех планетах и несет всех, подобно ветру, несущему облака.

Я гадаю, причина цьому     —     невідворотний час, що керує кожним на кожній з планет; так само хмари мусять коритися вітрові.

Комментарий

Коментар

Время властвует над всей вселенной и над всеми планетами. Как облака движутся под воздействием силы воздуха, так и всеми гигантскими планетами, в том числе и Солнцем, управляет воздух. Аналогично этому, неотвратимое кала (время) управляет даже деятельностью воздуха и других элементов. Таким образом, верховное кала, могущественный представитель Господа в материальном мире, управляет всем. Так что Юдхиштхире не стоило скорбеть о непостижимой деятельности времени. Пока человек находится в материальном мире, он вынужден мириться с воздействием времени и его реакциями. Юдхиштхире не следовало думать, что он совершил грехи в прошлой жизни и страдает от их последствий. Под воздействием условий материальной природы приходится страдать даже самым благочестивым. Но благочестивый человек всегда остается верен Господу, так как его направляют истинные брахманы и вайшнавы, следующие принципам религии. Эти три руководящих принципа должны стать целью жизни. Не стоит переживать из-за проделок вечного времени. Даже Брахмаджи, великий повелитель вселенной, тоже подвластен времени; поэтому не следует выражать недовольство тем, что время властвует над нами, несмотря на то что мы неукоснительно следуем принципам религии.

ПОЯСНЕННЯ: Влада часу поширюється на весь усесвіт, бо час панує на кожній з планет. Усі велетенські планети з Сонцем включно коряться силі повітря, як хмари коряться вітрові. Так і кала, нездоланний час, керує навіть рухом повітря та всіх інших стихій. Отже, все підвладне верховному калі, могутньому представникові Господа в матеріальному світі. Тому Юдгіштгіра не мав тужити через те, що сталося під незбагненним впливом часу. Кожен, поки він у матеріальному світі й над ним тяжіють його закони, мусить зазнавати впливу часу та його наслідків. Даремно думав Юдгіштгіра, що в минулому житті він вчинив якийсь гріх, від наслідків якого страждає нині    —    в умовах матеріальної природи змушена страждати і найдоброчесніша людина. Проте доброчесна людина завжди заховує вірність Господеві, бо, дотримуючись заповідей релігії, діє під керівництвом справжнього брахмани чи вайшнави. Ці три провідні засади слід покласти в основу свого життя. Людину не повинні турбувати витівки вічного часу    —    навіть великий Брахмаджі, повелитель усесвіту, кориться йому. Тому не слід ремствувати, що все- таки залежимо від часу, хоча неухильно дотримуємося всіх релігійних засад.