Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.9.14

Verš

sarvaṁ kāla-kṛtaṁ manye
bhavatāṁ ca yad-apriyam
sapālo yad-vaśe loko
vāyor iva ghanāvaliḥ

Synonyma

sarvam — to vše; kāla-kṛtam — jsouce dílem nezastavitelného času; manye — myslím; bhavatām ca — pro vás též; yat — cokoliv; apriyam — ohavné; sa-pālaḥ — s vládci; yat-vaśe — ovládané časem; lokaḥ — každý na každé planetě; vayoḥ — vítr přenáší; iva — jako; ghana-āvaliḥ — obrys mračen.

Překlad

Podle mého názoru to vše bylo způsobeno nezastavitelným časem, pod jehož vládou se hýbe každý na každé planetě, stejně jako mraky se hýbou podle větru.

Význam

Stejně jako čas ovládá všechny planety, ovládá také celý vesmírný prostor. Všechny obrovské planety včetně Slunce ovládá síla vzduchu, stejně jako když vzduch pohybuje s mraky. Podobně nezastavitelný kāla neboli čas ovládá i působení vzduchu a ostatních prvků. Vše je tedy pod vládou svrchovaného kāly, který je mocným zástupcem Pána v hmotném světě. Yudhiṣṭhira proto neměl litovat nepochopitelného působení času. Dokud jsme v hmotném světě, musíme snášet akce a reakce času. Yudhiṣṭhira si neměl myslet, že se v předchozím životě dopustil hříchů a nyní trpí následky. I nejzbožnější lidé musí trpět v podmínkách hmotné přírody. Zbožný člověk je však věrný Pánu, jelikož je vedený pravým brāhmaṇou a vaiṣṇavou, který dodržuje náboženské zásady. Následovat tyto tři principy vedení má být cílem života. Nemáme být znepokojeni záludnostmi věčného času. Pod vládou času je i velký vládce vesmíru Brahmājī a neměli bychom nelibě nést, že nám vládne čas, přestože upřímně následujeme náboženské zásady.