Skip to main content

Bg. 18.63

Tekstas

iti te jñānam ākhyātaṁ
guhyād guhya-taraṁ mayā
vimṛśyaitad aśeṣeṇa
yathecchasi tathā kuru

Synonyms

iti — taigi; te — tau; jñānam — žinojimas; ākhyātam — išdėstytas; guhyāt — už slaptingą; guhya-taram — dar slaptingesnis; mayā — Mano; vimṛśya — apsvarstęs; etat — jį; aśeṣeṇa — visiškai; yathā — kaip; icchasi — tu nori; tathā — taip; kuru — elkis.

Translation

Taigi Aš atvėriau tau dar slaptingesnį žinojimą. Gerai apgalvok mano žodžius, o paskui elkis kaip išmanai.

Purport

KOMENTARAS: Viešpats jau paaiškino Arjunai žinojimą apie brahma- bhūtą. Žmogus, pasiekęs brahma-bhūtos lygį, visada džiugus; jis niekad nesielvartauja ir nieko netrokšta, nes turi slaptingą žinojimą. Kṛṣṇa atveria ir žinias apie Supersielą, kurios taip pat yra Brahmano žinojimas – žinios apie Brahmaną, tačiau aukštesnio lygio.

Šio posmo žodžiai yathecchasi tathā kuru – „Elkis kaip nori“ – nurodo, kad Dievas nesuvaržo tos nedidelės nepriklausomybės, kurią turi gyvoji esybė. „Bhagavad-gītoje“ Viešpats visapusiškai išaiškino, kaip pasiekti aukštesnį būties lygį. Geriausias patarimas, kurį gavo Arjuna – atsiduoti Supersielai, esančiai jo paties širdyje. Vadovaudamiesi sveika nuovoka, turime sutikti veikti pagal Supersielos nurodymą. Tai padės nuolatos būti Kṛṣṇos sąmonės, o Kṛṣṇos sąmonė – tai aukščiausia žmogaus gyvenimo tobulumo pakopa. Nurodymą kautis Arjuna išgirsta tiesiogiai iš Dievo Asmens. Gyvosios esybės pačios turėtų būti suinteresuotos atsiduoti Aukščiausiajam Dievo Asmeniui, nes tai pasitarnautų jų labui, o ne Aukščiausiajam. Prieš atsiduodamas Viešpačiui, kiekvienas gali savarankiškai, kiek leidžia jo intelektas, tą būtinybę apsvarstyti. Tai geriausias būdas Aukščiausiojo Dievo Asmens nurodymams perimti. Tuos nurodymus taip pat perteikia ir dvasinis mokytojas – Kṛṣṇos bona fide atstovas.