Skip to main content

Бґ. 18.63

Текст

іті те джн̃а̄нам а̄кгйа̄там̇
ґухйа̄д ґухйатарам̇ майа̄
вімр̣ш́йаітад аш́ешен̣а
йатгеччгасі татга̄ куру

Послівний переклад

іті—таким чином; те—тобі; джн̃а̄нам—знання; а̄кгйа̄там—описане; ґухйа̄т—ніж потаємне; ґухйа-татам—ще потаємніше; майа̄—Мною; вімр̣ш́йа—обмірковуючи; етат—це; аш́ешен̣а—повністю; йатга̄—як; іччгасі—тобі подобається; татга̄—так; куру— виконуй.

Переклад

Отож, Я відкрив тобі найсокровенніше з усього знання. Обміркуй його добре, а далі чини як хочеш.

Коментар

Господь уже пояснив Арджуні, що таке брахма-бгӯта. Людина, яка перебуває в стані брахма-бгӯти, сповнена радості, ніколи не сумує й нічого не жадає, і це є наслідком того, що її наділено сокровенним знанням. Кр̣шн̣а також розкриває тайну Наддуші. Це також духовне знання, знання про Брахмана, але ще вище.

Слова йатгеччгасі татга̄ куру — «ти можеш діяти як забажаєш» — вказують на те, що Господь не обмежує тієї незначної свободи, що її даровано живій істоті. В Бгаґавад-ґı̄ті Господь дає вичерпне пояснення, яким чином можна зробити своє існування на щабель вищим. Найкраща порада, яку отримав Арджуна, — це вручити себе Наддуші, що перебуває в його серці. По-справжньому прониклива людина погоджується діяти лише за вказівками Наддуші. Це полегшує утвердження в свідомості Кр̣шни, яка є найвищим ступенем досконалості людського життя. Арджуна отримав наказ воювати безпосередньо від Верховного Бога-Особи. Впокоритись Верховному Богові-Особі — найбільше благо для кожної живої істоти. Потрібно це не Верховному Господеві. Перед тим, як віддатись Йому, кожен згідно з можливостями свого інтелекту може зважити необхідність цього; саме за допомогою інтелекту і слід сприймати настанови Верховного Бога-Особи. Ті ж самі настанови приходять також від духовного вчителя — істинного представника Кр̣шн̣и.