Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 18.63

Текст

ити те гя̄нам а̄кхя̄там
гухя̄д гухя-тарам мая̄
вимр̣шяитад ашеш̣ен̣а
ятхеччхаси татха̄ куру

Дума по дума

ити – така; те – на теб; гя̄нам – знание; а̄кхя̄там – описано; гухя̄т – поверително; гухя-тарам – още по-поверително; мая̄ – от мен; вимр̣шя – обмисли; етат – това; ашеш̣ен̣а – изцяло; ятха̄ – както; иччхаси – желаеш; татха̄ – това; куру – направи.

Превод

И така, Аз ти разкрих още по-поверително знание. Добре обмисли всичко и после направи каквото пожелаеш.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Бог вече обясни на Арджуна знанието за брахма-бхӯта. Този, който се намира в брахма-бхӯта състоянието, е щастлив; той никога не се оплаква, нито пък желае нещо. Това се дължи на поверителното знание. Кр̣ш̣н̣а разкрива и знанието за Свръхдушата. То също е знание за Брахман, но по-висше.

Тук думите ятхеччхаси татха̄ куру – „Действай, както пожелаеш“ – показват, че Бог не се намесва в малката независимост на живото същество. В Бхагавад-гӣта̄ Той обяснява по всевъзможни начини как човек да издигне съществуването си. Най-добрият съвет за Арджуна е да се отдаде на Свръхдушата в сърцето си. Всеки разумен човек би се съгласил да действа според наставленията на Свръхдушата. Това ще му помогне да се установи постоянно в Кр̣ш̣н̣а съзнание, съвършеното ниво на човешкия живот. Арджуна получава нареждане да се сражава непосредствено от Божествената Личност. Отдаването на Бога е висшият интерес на живото същество; то не е интерес на Върховния. Преди да се отдаде, човек е свободен да обмисли всичко, доколкото му позволява интелигентността; това е най-добрият начин за приемане наставленията на Върховната Божествена Личност. Такива наставления идват също и от духовния учител, авторитетния представител на Кр̣ш̣н̣а.