Skip to main content

TEXT 23

ТЕКСТ 23

Tekstas

Текст

yotsyamānān avekṣe ’haṁ
ya ete ’tra samāgatāḥ
dhārtarāṣṭrasya durbuddher
yuddhe priya-cikīrṣavaḥ
yotйотсйамнн авекше ’ха
йа эте ’тра самгат
дхртаршрасйа дурбуддхер
йуддхе прийа-чикӣршава

Synonyms

Пословный перевод

yotsyamānān — į tuos, kurie kausis; avekṣe — noriu pažvelgti; aham — aš; ye — kurie; ete — tie; atra — čia; samāgatāḥ — susirinkę; dhārtarāṣṭrasya — Dḥṛtarāṣṭros sūnui; durbuddheḥ — piktavaliui; yuddhe — kautynėse; priya — gero; cikīrṣavaḥ — linkintys.

йотсйамнн — на тех, кто будет сражаться; авекше — смотрю; ахам — я; йе — которые; эте — эти; атра — здесь; самгат — собравшиеся; дхртаршрасйа — сына царя Дхритараштры; дурбуддхе — злонравного; йуддхе — в битве; прийа — успеха; чикӣршава — желающие.

Translation

Перевод

Aš noriu pažvelgti į tuos, kurie atvyko kautis su mumis, norėdami įsiteikti piktavaliui Dhṛtarāṣṭros sūnui.

Позволь мне взглянуть на тех, кто собирается сражаться с нами ради того, чтобы угодить злонравному сыну Дхритараштры.

Purport

Комментарий

KOMENTARAS: Niekam nebuvo paslaptis, kad Duryodhana kūrė piktus planus ir su savo tėvu Dhṛtarāṣṭra sudarė sandėrį, norėdamas pasiglemžti Pāṇḍavų karalystę. Visi palaikiusieji Duryodhanos pusę – to paties lizdo paukščiai. Arjuna trokšta pamatyti juos mūšio lauke, prieš prasidedant kovai, bet nė neketina siūlyti taikių derybų, o tik nori patirti, kas jie. Karys, aišku, nori dar kartą išvysti priešą, kad įvertintų jėgą, su kuria teks susiremti. Tačiau jis visiškai įsitikinęs pergale, nes greta jo sėdi Kṛṣṇa.

Ни для кого не было секретом, что Дурьйодхана стремился незаконно завладеть царством, по праву принадлежавшим Пандавам, и ради этого строил козни при поддержке своего отца Дхритараштры. Поэтому все, кто принял сторону Дурьйодханы, были одного поля ягоды. Арджуна хотел увидеть их всех до начала битвы, чтобы знать, с кем ему придется сражаться, но у него не было намерения вступать с ними в мирные переговоры. Разумеется, он хотел увидеть их еще и для того, чтобы определить силы противника, хотя нисколько не сомневался в своей победе, поскольку рядом с ним находился Кришна.