Skip to main content

Bg. 1.23

Verš

yotsyamānān avekṣe ’haṁ
ya ete ’tra samāgatāḥ
dhārtarāṣṭrasya durbuddher
yuddhe priya-cikīrṣavaḥ

Synonyma

yotsyamānān — tých, ktorí budú bojovať; avekṣe — dovoľ mi vidieť; ahaṁ — ja; ye — ktorí; ete — tí; atra — tu; samāgatāḥ — zhromaždení; dhārtarāṣṭrasya — Dhṛtarāṣṭrovho syna; durbuddheḥ — zlomyseľný; yuddhe — v boji; priya — radosť; cikīrṣavaḥ — so želaním.

Překlad

Dovoľ mi vidieť tých, ktorí sem prišli bojovať so želaním potešiť zlomyseľného Dhṛtarāṣṭrovho syna.“

Význam

Bolo verejným tajomstvom, že Duryodhana spriadal spolu so svojím otcom Dhṛtarāṣṭrom nekalé plány, aby sa zmocnil kráľovstva Pāṇḍuovcov. Preto všetci, čo sa pridali k Duryodhanovi, museli zmýšľať rovnako, lebo „vrana k vrane sadá“. Arjuna sa chcel pred bojom ešte raz pozrieť na zhromaždených bojovníkov, ale nemal v úmysle ponúknuť im mier. V skutočnosti ich chcel vidieť len kvôli tomu, aby mohol odhadnúť ich silu, aj keď si bol celkom istý víťazstvom, pretože Kṛṣṇa stál po jeho boku.