Skip to main content

TEXT 23

VERŠ 23

Tekstas

Verš

yotsyamānān avekṣe ’haṁ
ya ete ’tra samāgatāḥ
dhārtarāṣṭrasya durbuddher
yuddhe priya-cikīrṣavaḥ
yotsyamānān avekṣe ’haṁ
ya ete ’tra samāgatāḥ
dhārtarāṣṭrasya durbuddher
yuddhe priya-cikīrṣavaḥ

Synonyms

Synonyma

yotsyamānān — į tuos, kurie kausis; avekṣe — noriu pažvelgti; aham — aš; ye — kurie; ete — tie; atra — čia; samāgatāḥ — susirinkę; dhārtarāṣṭrasya — Dḥṛtarāṣṭros sūnui; durbuddheḥ — piktavaliui; yuddhe — kautynėse; priya — gero; cikīrṣavaḥ — linkintys.

yotsyamānān — tých, ktorí budú bojovať; avekṣe — dovoľ mi vidieť; ahaṁ — ja; ye — ktorí; ete — tí; atra — tu; samāgatāḥ — zhromaždení; dhārtarāṣṭrasya — Dhṛtarāṣṭrovho syna; durbuddheḥ — zlomyseľný; yuddhe — v boji; priya — radosť; cikīrṣavaḥ — so želaním.

Translation

Překlad

Aš noriu pažvelgti į tuos, kurie atvyko kautis su mumis, norėdami įsiteikti piktavaliui Dhṛtarāṣṭros sūnui.

Dovoľ mi vidieť tých, ktorí sem prišli bojovať so želaním potešiť zlomyseľného Dhṛtarāṣṭrovho syna.“

Purport

Význam

KOMENTARAS: Niekam nebuvo paslaptis, kad Duryodhana kūrė piktus planus ir su savo tėvu Dhṛtarāṣṭra sudarė sandėrį, norėdamas pasiglemžti Pāṇḍavų karalystę. Visi palaikiusieji Duryodhanos pusę – to paties lizdo paukščiai. Arjuna trokšta pamatyti juos mūšio lauke, prieš prasidedant kovai, bet nė neketina siūlyti taikių derybų, o tik nori patirti, kas jie. Karys, aišku, nori dar kartą išvysti priešą, kad įvertintų jėgą, su kuria teks susiremti. Tačiau jis visiškai įsitikinęs pergale, nes greta jo sėdi Kṛṣṇa.

Bolo verejným tajomstvom, že Duryodhana spriadal spolu so svojím otcom Dhṛtarāṣṭrom nekalé plány, aby sa zmocnil kráľovstva Pāṇḍuovcov. Preto všetci, čo sa pridali k Duryodhanovi, museli zmýšľať rovnako, lebo „vrana k vrane sadá“. Arjuna sa chcel pred bojom ešte raz pozrieť na zhromaždených bojovníkov, ale nemal v úmysle ponúknuť im mier. V skutočnosti ich chcel vidieť len kvôli tomu, aby mohol odhadnúť ich silu, aj keď si bol celkom istý víťazstvom, pretože Kṛṣṇa stál po jeho boku.