Skip to main content

TEXT 2

ТЕКСТ 2

Tekst

Текст

vyāmiśreṇeva vākyena
buddhiṁ mohayasīva me
tad ekaṁ vada niścitya
yena śreyo ’ham āpnuyām
вймиреева вкйена
буддхи мохайасӣва ме
тад эка вада ничитйа
йена рейо ’хам пнуйм

Synonyms

Пословный перевод

vyamiśreṇa — kahemõttelistega; iva — kindlasti; vākyena — sõnadega; buddhim — arukust; mohayasi — Sa ajad segadusse; iva — kindlasti; me — minu; tat — seepärast; ekam — ainult ühte; vada — palun räägi; niścitya — kindlaks tehes; yena — mille läbi; śreyaḥ — tegelik kasu; aham — mina; āpnuyām — võin saada.

вймиреа — двусмысленной; ива — как бы; вкйена — речью; буддхим — разум; мохайаси — смущаешь; ива — как бы; ме — мой; тат — то; экам — одно; вада — скажи; ничитйа — определив; йена — которым; рейа — истинное благо; ахам — я; пнуйм — получу.

Translation

Перевод

Mu arukus on segaduses Sinu kahemõttelistest juhendustest. Seepärast, palun, ütle mulle selgelt, milline toimimisviis on mulle kõige kasulikum.

Твои противоречивые наставления смутили мой разум. Поэтому, прошу Тебя, скажи определенно, какой путь приведет меня к истинному благу?

Purport

Комментарий

Eelmises peatükis selgitati otsekui sissejuhatusena „Bhagavad-gītāsse" mitmeid erinevaid teid, nagu sāṅkhya-jooga, buddhi-jooga, arukuse abil oma meelte kontrollimine, resultaatide ihaldamisest vaba töö, ning samuti algaja pühendunu positsiooni. Seda kõike esitati seal süsteemitult. Toimimiseks ja mõistmiseks on vajalik täpsem selgitus ning seepärast palubki Arjuna Kṛṣṇat, et Ta selgitaks käsitletut lähemalt, nii, et ka iga lihtinimene võiks need teadmised vastu võtta sellistena nagu need on. Ehkki Kṛṣṇal polnud mingit kavatsust Arjunat sõnademänguga segadusse ajada, ei olnud Arjuna veel mõistnud, kuidas Kṛṣṇa teadvust arendada – kas tegevusetuse või aktiivse teenimise läbi. Teisisõnu selgitab ta oma küsimustega Kṛṣṇa teadvuse teed igale õpilasele, kes omab tõsist tahet mõista „Bhagavad-gītā" saladust.

В предыдущей главе, которая является вступлением к «Бхагавад-гите», были описаны различные пути и методы духовного совершенствования: санкхья-йога, буддхи-йога, обуздание чувств с помощью разума и бескорыстная деятельность, а также рассказывалось о положении преданного-неофита. Все это было изложено без определенной системы. Но для того, чтобы человек мог овладеть этим знанием и действовать в соответствии с ним, необходимо было изложить его более последовательно. Поэтому Арджуна хотел разъяснить все кажущиеся противоречия, чтобы обыкновенные люди могли понять слова Кришны однозначно и не искажать их смысл. Хотя у Кришны не было намерения сбивать Арджуну с толку многозначными речами, Арджуна все же не до конца понял, как применять метод сознания Кришны в бездействии и в активном служении. Иными словами, задавая эти вопросы, он стремился сделать путь сознания Кришны понятным и доступным для всех, кто действительно хочет проникнуть в сокровенный смысл «Бхагавад-гиты».