Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 3.2

Текст

вя̄мишрен̣ева ва̄кйена
буддхим мохаясӣва ме
тад екам вада нишчитя
йена шрейо 'хам а̄пнуя̄м

Дума по дума

вя̄мишрен̣а – чрез двусмислени; ива – несъмнено; ва̄кйена – думи; буддхим – разум; мохаяси – объркваш; ива – със сигурност; ме – моят; тат – следователно; екам – само един; вада – моля те, кажи; нишчитя – обясни; йена – с което; шреях̣ – истинска полза; ахам – аз; а̄пнуя̄м – мога да имам.

Превод

Разумът ми е объркан от двусмислените ти наставления. Затова те моля, кажи ми ясно кое ще бъде най-благоприятно за мен.

Коментар

В предишната глава, като увод в Бхагавад-гӣта̄, бяха обяснени различни пътища: са̄нкхя йога, буддхи йога, контрол над сетивата с помощта на интелигентността, безкористната работа, както и положението на начинаещия. Всичко това беше изложено несистематизирано. За да се разбере това знание и този начин на действие, се налага едно по-ясно очертаване на пътя. Затова Арджуна иска да бъдат изяснени очевидно объркващите положения, така че всеки да ги разбере без погрешно тълкуване. Въпреки че Кр̣ш̣н̣а не е имал намерение да го обърква със словесно жонгльорство, Арджуна не би могъл да следва метода на Кр̣ш̣н̣а съзнание – нито чрез пасивност, нито чрез активно служене. Тоест с въпросите си той разчиства пътя на Кр̣ш̣н̣а съзнание за всички, които сериозно искат да разберат загадката на Бхагавад-гӣта̄.