Skip to main content

TEXT 2

ТЕКСТ 2

Tekst

Текст

vyāmiśreṇeva vākyena
buddhiṁ mohayasīva me
tad ekaṁ vada niścitya
yena śreyo ’ham āpnuyām
вя̄мишрен̣ева ва̄кйена
буддхим мохаясӣва ме
тад екам вада нишчитя
йена шрейо 'хам а̄пнуя̄м

Synonyms

Дума по дума

vyamiśreṇa — kahemõttelistega; iva — kindlasti; vākyena — sõnadega; buddhim — arukust; mohayasi — Sa ajad segadusse; iva — kindlasti; me — minu; tat — seepärast; ekam — ainult ühte; vada — palun räägi; niścitya — kindlaks tehes; yena — mille läbi; śreyaḥ — tegelik kasu; aham — mina; āpnuyām — võin saada.

вя̄мишрен̣а – чрез двусмислени; ива – несъмнено; ва̄кйена – думи; буддхим – разум; мохаяси – объркваш; ива – със сигурност; ме – моят; тат – следователно; екам – само един; вада – моля те, кажи; нишчитя – обясни; йена – с което; шреях̣ – истинска полза; ахам – аз; а̄пнуя̄м – мога да имам.

Translation

Превод

Mu arukus on segaduses Sinu kahemõttelistest juhendustest. Seepärast, palun, ütle mulle selgelt, milline toimimisviis on mulle kõige kasulikum.

Разумът ми е объркан от двусмислените ти наставления. Затова те моля, кажи ми ясно кое ще бъде най-благоприятно за мен.

Purport

Коментар

Eelmises peatükis selgitati otsekui sissejuhatusena „Bhagavad-gītāsse" mitmeid erinevaid teid, nagu sāṅkhya-jooga, buddhi-jooga, arukuse abil oma meelte kontrollimine, resultaatide ihaldamisest vaba töö, ning samuti algaja pühendunu positsiooni. Seda kõike esitati seal süsteemitult. Toimimiseks ja mõistmiseks on vajalik täpsem selgitus ning seepärast palubki Arjuna Kṛṣṇat, et Ta selgitaks käsitletut lähemalt, nii, et ka iga lihtinimene võiks need teadmised vastu võtta sellistena nagu need on. Ehkki Kṛṣṇal polnud mingit kavatsust Arjunat sõnademänguga segadusse ajada, ei olnud Arjuna veel mõistnud, kuidas Kṛṣṇa teadvust arendada – kas tegevusetuse või aktiivse teenimise läbi. Teisisõnu selgitab ta oma küsimustega Kṛṣṇa teadvuse teed igale õpilasele, kes omab tõsist tahet mõista „Bhagavad-gītā" saladust.

В предишната глава, като увод в Бхагавад-гӣта̄, бяха обяснени различни пътища: са̄нкхя йога, буддхи йога, контрол над сетивата с помощта на интелигентността, безкористната работа, както и положението на начинаещия. Всичко това беше изложено несистематизирано. За да се разбере това знание и този начин на действие, се налага едно по-ясно очертаване на пътя. Затова Арджуна иска да бъдат изяснени очевидно объркващите положения, така че всеки да ги разбере без погрешно тълкуване. Въпреки че Кр̣ш̣н̣а не е имал намерение да го обърква със словесно жонгльорство, Арджуна не би могъл да следва метода на Кр̣ш̣н̣а съзнание – нито чрез пасивност, нито чрез активно служене. Тоест с въпросите си той разчиства пътя на Кр̣ш̣н̣а съзнание за всички, които сериозно искат да разберат загадката на Бхагавад-гӣта̄.