Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.11.24

Texto

śrī-rājovāca
kathaṁ sa bhagavān rāmo
bhrātṝn vā svayam ātmanaḥ
tasmin vā te ’nvavartanta
prajāḥ paurāś ca īśvare

Palabra por palabra

śrī-rājā uvāca — Mahārāja Parīkṣit preguntó; katham — cómo; saḥ — Él, el Señor; bhagavān — la Suprema Personalidad de Dios; rāmaḥ — el Señor Rāmacandra; bhrātṝn — hacia los hermanos (Lakṣmaṇa, Bharata y Śatrughna); — o; svayam — personalmente; ātmanaḥ — expansiones de Su persona; tasmin — hacia el Señor; — o; te — ellos (todos los habitantes y los hermanos); anvavartanta — se comportaron; prajāḥ — todos los habitantes; paurāḥ — los ciudadanos; ca — y; īśvare — hacia el Señor Supremo.

Traducción

Mahārāja Parīkṣit preguntó a Śukadeva Gosvāmī: ¿Cómo actuó el Señor, y cuál fue Su conducta en Sus tratos con Sus hermanos, que eran expansiones de Su propio ser? ¿Y cómo Le trataban a Él Sus hermanos y los habitantes de Ayodhyā?