Skip to main content

CC Ādi-līlā 5.168

Texto

guṇārṇava miśra nāme eka vipra ārya
śrī-mūrti-nikaṭe teṅho kare sevā-kārya

Synonyms

guṇārṇava miśra — de Guṇārṇava Miśra; nāme — por el nombre; eka — uno; vipra — brāhmaṇa; ārya — muy respetable; śrī-mūrti-nikaṭe — junto a la Deidad; teṅho — él; kare — hace; sevā-kārya — actividades con devoción.

Translation

Un respetable brāhmaṇa llamado Śrī Guṇārṇava Miśra servía a la Deidad.