Skip to main content

Text 23

ВІРШ 23

Devanagari

Деванагарі

यद्वाम्ब ते भूरिभरावतार
कृतावतारस्य हरेर्धरित्रि ।
अन्तर्हितस्य स्मरती विसृष्टा
कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि ॥ २३ ॥

Text

Текст

yadvāmba te bhūri-bharāvatāra-
kṛtāvatārasya harer dharitri
antarhitasya smaratī visṛṣṭā
karmāṇi nirvāṇa-vilambitāni
йадва̄мба те бгӯрі-бгара̄вата̄ра-
кр̣та̄вата̄расйа харер дгарітрі
антархітасйа смараті віср̣шт̣а̄
карма̄н̣і нірва̄н̣а-віламбіта̄ні

Synonyms

Послівний переклад

yadvā — that may be; amba — O mother; te — your; bhūri — heavy; bhara — load; avatāra — decreasing the load; kṛta — done; avatārasya — one who incarnated; hareḥ — of Lord Śrī Kṛṣṇa; dharitri — O earth; antarhitasya — of Him who is now out of sight; smaratī — while thinking of; visṛṣṭā — all that were performed; karmāṇi — activities; nirvāṇa — salvation; vilambitāni — that which entails.

йадва̄  —  можливо; амба  —  о мати; те  —  твій; бгӯрі  —  важкий; бгара  —  тягар; авата̄ра  —  поменшення тягаря; кр̣та  —   зробив; авата̄расйа  —  того, хто втілився; харех̣  —  Господа Шрі Крішни; дгарітрі  —  Земле; антархітасйа  —  Його, що сховався від очей; смараті  —  думаючи про; віср̣шт̣а̄  —  усі здійснені; карма̄н̣і  —  дії; нірва̄н̣а  —  звільнення; віламбіта̄ні  —   те, що дає.

Translation

Переклад

O mother earth, the Supreme Personality of Godhead, Hari, incarnated Himself as Lord Śrī Kṛṣṇa just to unload your heavy burden. All His activities here are transcendental, and they cement the path of liberation. You are now bereft of His presence. You are probably now thinking of those activities and feeling sorry in their absence.

О Мати Земле, Верховний Бог-Особа Харі втілився як Господь Крішна, щоб поменшити твій страшний тягар. Усі Його дії на Землі трансцендентні, і вони прокладають шлях до звільнення. Тепер Його з тобою нема, і тому ти, певно, згадуєш за Його діяння і сумуєш, що вони вже в минулому.

Purport

Коментар

The activities of the Lord include liberation, but they are more relishable than the pleasure derived from nirvāṇa, or liberation. According to Śrīla Jīva Gosvāmī and Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, the word used here is nirvāṇa-vilambitāni, “that which minimizes the value of liberation.” To attain nirvāṇa, liberation, one has to undergo a severe type of tapasya, austerity, but the Lord is so merciful that He incarnates to diminish the burden of the earth. Simply by remembering such activities, one can defy the pleasure derived from nirvāṇa and reach the transcendental abode of the Lord to associate with Him, eternally engaged in His blissful loving service.

Звільнення    —    це одне з того, що дарують діяння Господа, але від самих цих діянь насолода більша, ніж від нірвани (звільнення). Шріла Джіва Ґосвамі та Вішванатга Чакраварті Тгакура вказують, що вжите у цьому вірші слово нірвана-віламбітані означає «те, що зменшує цінність звільнення». Щоб досягти нірвани, звільнення, треба виконувати сувору тапас’ю, чи аскезу, однак Господь такий милостивий, що Сам сходить на Землю поменшити її тягар. Той, хто просто пам’ятає про Його діяння, може відкинути насолоду нірвани та піднестись до трансцендентної Господньої обителі і там любовно служити Йому у вічному блаженстві.