Skip to main content

Text 177

Text 177

Text

Verš

nānā-svādu aṣṭa-bhāva ekatra milana
yāhāra āsvāde tṛpta haya kṛṣṇa-mana
nānā-svādu aṣṭa-bhāva ekatra milana
yāhāra āsvāde tṛpta haya kṛṣṇa-mana

Synonyms

Synonyma

nānā — various; svādu — palatable; aṣṭa-bhāva — eight kinds of ecstatic symptoms; ekatra — at one place; milana — meeting; yāhāra — of which; āsvāde — by the tasting; tṛpta — satisfied; haya — is; kṛṣṇa-mana — the mind of Kṛṣṇa.

nānā — různých; svādu — chutných; aṣṭa-bhāva — osm druhů příznaků extáze; ekatra — na jednom místě; milana — setkání; yāhāra — kterého; āsvāde — vychutnáváním; tṛpta — spokojená; haya — je; kṛṣṇa-mana — Kṛṣṇova mysl.

Translation

Překlad

“There are eight symptoms of ecstatic love on the platform of transcendental jubilation, and when they are combined and tasted by Kṛṣṇa, the Lord’s mind is completely satisfied.

„Na úrovni transcendentální radosti existuje osm příznaků extatické lásky, a když se spojí a Kṛṣṇa si je vychutnává, Jeho mysl je naprosto spokojená.“