Skip to main content

Text 14

Text 14

Text

Verš

mahāprabhu ‘maṇimā’ ‘maṇimā’ kare dhvani
nānā-vādya-kolāhale kichui nā śuni
mahāprabhu ‘maṇimā’ ‘maṇimā’ kare dhvani
nānā-vādya-kolāhale kichui nā śuni

Synonyms

Synonyma

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; maṇimā maṇimā — an honorific; kare — makes; dhvani — the sound; nānā — various; vādya — of musical instruments; kolāhale — by the tumultuous sound; kichui — anything; — not; śuni — can hear.

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; maṇimā maṇimā — oslavný; kare — vydává; dhvani — zvuk; nānā — různých; vādya — hudebních nástrojů; kolāhale — kvůli ohlušujícímu zvuku; kichui — cokoliv; — ne; śuni — lze slyšet.

Translation

Překlad

While the Lord was transported from the throne to the car, tumultuous sounds were made on various musical instruments. Śrī Caitanya Mahāprabhu was chanting “Maṇimā! Maṇimā!” but He could not be heard.

Zatímco byl Pán přepravován z trůnu na vůz, všude okolo se rozléhal ohlušující zvuk různých hudebních nástrojů. Śrī Caitanya Mahāprabhu volal „Maṇimā! Maṇimā!“, ale nebylo Ho slyšet.

Purport

Význam

The word maṇimā is used to address a respectable person in Orissa. Lord Jagannātha was being respectfully addressed by Śrī Caitanya in this way.

V Uríse se slovo maṇimā používá k oslovení úctyhodné osoby. Takto Śrī Caitanya s úctou oslovoval Pána Jagannātha.