Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.14

Verš

mahāprabhu ‘maṇimā’ ‘maṇimā’ kare dhvani
nānā-vādya-kolāhale kichui nā śuni

Synonyma

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; maṇimā maṇimā — oslavný; kare — vydává; dhvani — zvuk; nānā — různých; vādya — hudebních nástrojů; kolāhale — kvůli ohlušujícímu zvuku; kichui — cokoliv; — ne; śuni — lze slyšet.

Překlad

Zatímco byl Pán přepravován z trůnu na vůz, všude okolo se rozléhal ohlušující zvuk různých hudebních nástrojů. Śrī Caitanya Mahāprabhu volal „Maṇimā! Maṇimā!“, ale nebylo Ho slyšet.

Význam

V Uríse se slovo maṇimā používá k oslovení úctyhodné osoby. Takto Śrī Caitanya s úctou oslovoval Pána Jagannātha.