Skip to main content

Text 4

Text 4

Text

Verš

vidyā-saundarya-sad-veśa-
sambhoga-nṛtya-kīrtanaiḥ
prema-nāma-pradānaiś ca
gauro dīvyati yauvane
vidyā-saundarya-sad-veśa-
sambhoga-nṛtya-kīrtanaiḥ
prema-nāma-pradānaiś ca
gauro dīvyati yauvane

Synonyms

Synonyma

vidyā — education; saundarya — beauty; sat-veśa — nice dress; sambhoga — enjoyment; nṛtya — dancing; kīrtanaiḥ — by chanting; prema-nāma — the holy name of the Lord, which induces one to become a devotee; pradānaiḥ — by distributing; ca — and; gauraḥ — Lord Śrī Gaurasundara; dīvyati — illuminated; yauvane — in His youth.

vidyā — vzdělání; saundarya — krása; sat-veśa — hezké oblečení; sambhoga — požitek; nṛtya — tanec; kīrtanaiḥ — zpíváním; prema-nāma — svaté jméno Pána, které z člověka dělá oddaného; pradānaiḥ — rozdáváním; ca — a; gauraḥ — Pán Śrī Gaurasundara; dīvyati — zářil; yauvane — ve svém mládí.

Translation

Překlad

Exhibiting His scholarship, beauty and fine dress, Lord Caitanya danced and chanted as He distributed the holy name of the Lord to awaken dormant love of Kṛṣṇa. Thus Lord Śrī Gaurasundara shone in His youthful pastimes.

Když Pán Caitanya rozdával svaté jméno Pána, aby probouzel neprojevenou lásku ke Kṛṣṇovi, zpíval a tančil a předváděl přitom svou učenost, krásu a pěkné oblečení. Tak Pán Śrī Gaurasundara zářil během svých mladických zábav.