Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.4

Verš

vidyā-saundarya-sad-veśa-
sambhoga-nṛtya-kīrtanaiḥ
prema-nāma-pradānaiś ca
gauro dīvyati yauvane

Synonyma

vidyā — vzdělání; saundarya — krása; sat-veśa — hezké oblečení; sambhoga — požitek; nṛtya — tanec; kīrtanaiḥ — zpíváním; prema-nāma — svaté jméno Pána, které z člověka dělá oddaného; pradānaiḥ — rozdáváním; ca — a; gauraḥ — Pán Śrī Gaurasundara; dīvyati — zářil; yauvane — ve svém mládí.

Překlad

Když Pán Caitanya rozdával svaté jméno Pána, aby probouzel neprojevenou lásku ke Kṛṣṇovi, zpíval a tančil a předváděl přitom svou učenost, krásu a pěkné oblečení. Tak Pán Śrī Gaurasundara zářil během svých mladických zábav.