Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.3

Verš

kaiśora-līlāra sūtra karila gaṇana
yauvana-līlāra sūtra kari anukrama

Synonyma

kaiśora-līlāra — činností předcházejících Jeho mládí; sūtra — souhrn; karila — udělal jsem; gaṇana — výčet; yauvana-līlāra — zábav v mládí; sūtra — souhrn; kari — vyjmenuji; anukrama — v chronologickém pořadí.

Překlad

Kaiśora-līlu Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsem již souhrnně popsal a nyní v chronologickém pořadí popíši Jeho zábavy v mládí.