Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.5

Verš

yauvana-praveśe aṅgera aṅga vibhūṣaṇa
divya vastra, divya veśa, mālya-candana

Synonyma

yauvana-praveśe — s příchodem Jeho mládí; aṅgera — těla; aṅga — údy; vibhūṣaṇa — ozdoby; divya — transcendentální; vastra — šaty; divya — transcendentální; veśa — oblečení; mālya — girlanda; candana — (potřený) santálovou pastou.

Překlad

S příchodem mládí začal Pán nosit ozdoby, oblékat se do pěkných šatů, věnčit se květy a potírat santálovou pastou.